İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Klasik Okul soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Liberal iktisadi düşüncenin benimsediği temel ilkeler nelerdir?


CEVAP:
  • Bireycilik
  • Emek ve İş bölümü
  • Rasyonel birey
  • Doğal düzen
  • Özgürlük
  • Piyasa ekonomisi ve rekabet