İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Klasik Okul soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Liberal iktisadi düşüncenin "doğal düzen" ilkesi neyi ifade eder?


CEVAP:

Liberal iktisadi düşüncenin doğal düzen ilkesi şunu ifade eder: Toplumun işleyişi de tıpkı fiziksel olaylarda olduğu gibi doğal düzen içinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle de devlet, bu işleyişi bozmamak için toplumsal ve ekonomik alanlara müdahale etmemeli, sadece bu düzeninin işleyişinin devamı için gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. Doğal düzeni, (Tanrısal düzeni) anlamak ve yaşan- tımızı bu düzene göre ayarlamak durumunda olduğumuzu belirten Quesnay’e göre, maddi dünyanın kanunları insanoğluna mümkün olabildiğince yararlı işlemektedir. İnsanlarda manevi bakımdan bu kanunlara uydukları zaman, herkes maksimum tat- min sağlayacak ve düzenli bir toplum doğacaktır. Devletin ekonomik ve sosyal yaşantıya müdahalesi gereksizdir, İşte "Laissez-faire, Laissez-passer" (Bırakınız yapsınlar-Bırakınız geçsinler) sloganı böyle bir düşünceden başlar.