İKTİSADA GİRİŞ II Dersi MİLLİ GELİRİN BİLEŞENLERİ: TÜKETİM, YATIRIM VE TASARRUF soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Marjinal tasarruf eğilimi ile marjinal tüketim eğilimi nedir? arasındaki ilişki nasıldır?


CEVAP:

Marjinal tüketim eğilimi toplam harcanabilir gelirdeki artışın ne kadarlık bir kısmının tüketim harcamalarına gittiğini gösterir. Marjinal tüketim eğilimi kısaca “MPC” olarak yazılır ve “c” ile gösterilir. Marjinal tasarruf eğilimi toplam harcanabilir gelirdeki artışın ne kadarlık bir kısmının tasarruf edildiğini gösterir. Marjinal tasarruf eğilimi kısaca “MPS” olarak yazılır ve “s” ile gösterilir. 

1=MPC+MPS

1=c+s

Buna göre marjinal tasarruf eğilimini c=1-s şeklinde yazabileceğimiz gibi, marjinal tasarruf eğilimini de s=1-c olarak yazmamız mümkündür.