İKTİSADA GİRİŞ II Dersi MİLLİ GELİRİN BİLEŞENLERİ: TÜKETİM, YATIRIM VE TASARRUF soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Marjinal tüketim eğilimi nedir? Açıklayınız.


CEVAP:

Artan gelirin ne kadarının tüketim için ayrılacağı bireylerin marjinal tüketim eğilimleri tarafından belirlenir. “MPC” olarak gösterilen marjinal tüketim eğilimi 0 ile 1 arasında bir değerdir. Eğer bir kişi cari gelirindeki artışın hepsini tüketime ayırırsa MPC bire eşit olacaktır. Eğer 1000 TL’lik artışın hepsini tasarruf ederse MPC sıfıra eşit olacaktır. Cari gelirindeki artışın bir kısmını tüketecek bir kısmını ise tasarruf ederse, MPC sıfır ile bir arasında bir değer alacaktır.