İKTİSADA GİRİŞ II Dersi MİLLİ GELİRİN BİLEŞENLERİ: TÜKETİM, YATIRIM VE TASARRUF soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU: Marjinal tüketim eğilimi nedir?


CEVAP: Tüketim isteği marjinal tüketim eğilimi olarak ifade edilir. Artan gelirin ne kadarının tüketim için ayrılacağı bireylerin marjinal tüketim eğilimleri tarafından belirlenir. MPC olarak gösterilen marjinal tüketim eğilimi 0 ile 1 arasında bir değerdir. Bir kişi cari gelirindeki artışın hepsini tüketime ayırırsa MPC bire eşit olacaktır. Eğer artışın hepsini tasarruf ederse MPC sıfıra eşit olacaktır. Kişi cari gelirindeki artışın bir kısmını tüketecek bir kısmını ise tasarruf edeceğine göre, sıfır ile bir arasında bir değer alacaktır.