İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Marjinalizm ve Neoklasik İktisat soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Marjinalizm ilk olarak ne zaman kullanılmıştır?


CEVAP:

 

Marjinalizm İngilizce kav­ram olarak ilk kez 1914 yılında kullanılmıştır. İn­gilizce en kapsamlı iktisat sözlüğü olan Palgrave’in Siyasal İktisat Sözlüğü’nün ilk baskısında marjinal kelimesinin kullanıldığı açıklamalar yer almasına rağmen “marginalism” başlığı altında ayrı bir kavra­ma yer verilmemiştir.