İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Marjinalizm ve Neoklasik İktisat soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Marjinalizmin erken öncüleri kimlerdir?


CEVAP:

Firma davranışlarının çözümlenmesinde mar­jinal değerleri kullanan ve monopol teorisine ilk önce katkıda bulunan Augustin Cournot (1801- 1877); Soyutlanmış Devlet isimli eserinde marjinal verimlilik teorisinin ipuçlarını taşıyan görüşler ileri süren Johann H. Von Thünen (1783-1850); aza­lan marjinal fayda, tüketici artığıve fiyat farklılaştı­rılması gibi konularda önemli katkıları olan Jules Dupuit (1804-1866) gibi isimler marjinalizmin erken öncüleri arasında yer almışlardır.