ÇALIŞMA EKONOMİSİ I Dersi EĞİTİM EKONOMİSİ soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Marksist teorinin kavramsal analiz araçları nelerdir?


CEVAP:

Marksist teori, kapitalist sistemi sınıf, sömürü, sermaye birikim süreci, artı değer ve toplumsal yeniden üretim gibi kavramlarla analiz eder.