PARA VE BANKA Dersi Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Para Politikası Rejimleri soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Merkez bankası bağımsızlığını tanımlayınız.


CEVAP:

Merkez bankalarının bağımsızlığı kavramı,
enflasyon yaratarak ekonomide istikrarı
bozan ve siyasi baskılar sonucunda
uygulamaya konulan para politikalarının
uygulanmasını demokrasiden ödün vermeden
engellemek için geliştirilmiş bir
kavramdır.