PARA VE BANKA Dersi Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Para Politikası Rejimleri soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Merkez Bankası'nın ekonomik bağımsızlığı ne demektir?


CEVAP:

Bir merkez bankasının kamu kesimine kredi
açması yasal olarak olanaksızsa o merkez bankasının
ekonomik açıdan bağımsız olduğu belirtiliyor.
Dolayısıyla ekonomik açıdan bağımsız olan bir
merkez bankası bütçe açıklarının finansmanında
kullanılamaz. Bu durumda, yüksek enflasyona ve
hiperenflasyonlara giden yol kapanmış oluyor.
Merkez bankasının burada tanımlandığı biçimiyle
ekonomik bağımsızlığı olsa bile hükûmet
faiz politikasına karışabilir. Bu açıdan ekonomik
bağımsızlık ancak araç bağımsızlığı ile birlikte bir
anlam kazanabilir.