PARA VE BANKA Dersi Para Arzının Belirlenmesi ve Para Piyasasında Denge soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Merkez Bankasının parasal tabanı reeskont kredileri aracılığıyla etkilemesinden bahsediniz.


CEVAP:

Merkez bankasının parasal taban üzerinde etkili olabilmek amacıyla kullanabileceği bir
diğer yöntem reeskont kredileridir. En yalın tanımıyla reeskont kredisi, merkez bankasının
bankacılık sistemine kullandırttığı kredilere verilen isimdir. Merkez bankası,
reeskont kredileri aracılığıyla bankacılık sisteminin sahip olduğu rezerv düzeyi ve buna
bağlı olarak parasal taban üzerinde etkili olabilir. Bu yöntem para ve menkul kıymet piyasalarının
gelişmediği dönemlerde merkez bankalarının en önemli politika araçlarından
biri olmuştur. Günümüzde ise piyasaların gelişmesi, açık piyasa işlemlerinin çok
daha esnek ve etkin bir araç olması gibi sebeplere bağlı olarak reeskont kredisi işlemleri
aktif olarak kullanılmamaktadır.