PARA VE BANKA Dersi Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Para Politikası Rejimleri soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Merkez bankasının politik bağımsızlığından bahsediniz.


CEVAP:

Merkez bankası başkanları ve diğer üst düzey
yöneticilerinin her an görevden alınmalarına ya da
merkez bankalarının bazı organlarına hükümetlerce
atanan bürokratlar tarafından ellerinin kollarının
bağlanmalarına olanak veren yasal hükümlerin
varlığı hâlinde de araç bağımsızlığının bir anlamı
kalmayabilir. Bu nedenle geliştirilmiş bir de politik
bağımsızlık kavramı var. Mesela hükümet her
istediğinde merkez bankası başkanını değiştirebiliyorsa,
merkez bankasının politik bağımsızlığından
söz etmek mümkün değildir. Benzer şekilde merkez
bankası başkanının görev süresi çok kısaysa,
merkez bankası başkanının yeniden atanma baskısı
hissedeceği ve kararlarını ona göre alabileceği düşünülüyor.