İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Klasik Okul soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Mill’in para teorisi nasıl işlemektedir?


CEVAP:

Paranın bir mübadele aracı ve ortak değer ölçüsü olduğunu söyleyen Mill, paranın değerinin de bir yandan dolanım hızı ile birlikte miktarına, diğer yandan da üretim maliyetine bağlı olduğunu ifade eder. Parayı bir mal olarak kabul eden Mill’e göre, paranın değeri de diğer mallar gibi arz ve talebe göre belirlenecektir. Fiyatlar düştüğü zaman, daha fazla mal satın alınabilecek, yani değeri yükselecek, tersi durumda değeri düşecektir. Bu durumda paranın değeri diğer şartlar değişmemek şartıyla, para miktarına bağlıdır.