İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Marjinalizm ve Neoklasik İktisat soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Neoklasik iktisatta maksimizasyon ilkesi nedir?


CEVAP:

Üreticilerin amacının kârı, tüketicilerin ise fay­dayı maksimuma çıkar­ma olduğu varsayımıdır.