ÇALIŞMA EKONOMİSİ I Dersi EĞİTİM EKONOMİSİ soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Neoklasik modele göre bireylerin eğitim talebini farklılaştırmasında hangi faktörler etkilidir?


CEVAP:

Neoklasik modele göre, genelde tüm bireyler benzer eğitim talebine sahip olmalıdır. Bireylerin eğitim talebini farklılaştırmasına, bu durumda, iki faktör etki eder: bireysel yetenek, bilişim kapasitesi ve ailenin refah düzeyi.