İKTİSADA GİRİŞ II Dersi MİLLİ GELİRİN BİLEŞENLERİ: TÜKETİM, YATIRIM VE TASARRUF soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Net yatırım kavramı nedir?


CEVAP:

Bir dönemden diğerine sermaye stokundaki artış net yatırımlar olarak adlandırılır.

İktisatçılar sermaye stokunu geleneksel olarak “K” harfi ile gösterirler. Bir yıldan diğer yıla sermaye stokundaki değişimi aşağıdaki gibi gösterebiliriz:

?K=K2–K1