İKTİSADA GİRİŞ II Dersi MİLLİ GELİRİN BİLEŞENLERİ: TÜKETİM, YATIRIM VE TASARRUF soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Ortalama tüketim eğilimi 0,8; marjinal tasarruf eğilimi ise 0,35 olan bir tüketicinin 10.000 TL olan geliri bu dönem 12.000 TL’ye yükselmiştir. Söz konusu tüketicinin bu dönem yapacağı toplam tasarruf miktarı ve gelirindeki artışın tüketime ayrılacağı kısmı ne kadardır?


CEVAP:

2000*0,8= 1600 TL - toplam tüketim

2000*0,35= 700 TL - toplam tasarruf