İKTİSADA GİRİŞ II Dersi MİLLİ GELİRİN BİLEŞENLERİ: TÜKETİM, YATIRIM VE TASARRUF soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU: Ortalama tüketim eğilimi nedir?


CEVAP: Gelirdeki bir artışın ne kadarının tüketime gideceğini marjinal tüketim eğilimi belirlemekte iken toplam gelirin ne kadarının tüketime gideceğini ortalama tüketim eğilimi belirler. Ortalama tüketim eğilimi bize elimize geçen toplam gelirin her ?1’sinin kaç kuruşunun tüketim için kullanıldığını gösterir. Kısaca APC ile gösterilen ortalama tüketim eğilimi, marjinal tüketim eğilimi gibi 0 ile 1 arasında bir değer alır.