PARA VE BANKA Dersi Para Arzının Belirlenmesi ve Para Piyasasında Denge soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Para arzı ve talebi fonksiyonlarının bir araya gelmesi sonucu denge faiz oranının nasıl belirlendiğini açıklayınız.


CEVAP:

Para arzı ve talebi birlikte, para piyasasında dengeyi oluşturarak ekonominin önemli fiyatlarından biri olan faiz
oranını belirlerler. Para talebi eğrisi, para tutmayı etkileyen diğer bütün faktörler sabitken talep edilen reel para
miktarı ile faiz oranı arasındaki ilişkiyi gösterir. Para arzı eğrisi ise, para tutmayı etkileyen diğer bütün faktörler
sabitken para arzı ile faiz oranı arasındaki ilişkiyi gösterir. Para arzı ile para talebinin birbirine eşit olduğu noktada
para piyasası dengede olacaktır ve bu dengeye bağlı olarak faiz oranı belirlenecektir. Bu denge noktasının
istikrarlı bir denge noktası olduğu ve faiz oranının herhangi bir sebeple bu noktadan ayrılması durumunda
tekrar bu noktaya doğru yöneleceği kabul edilir.