PARA VE BANKA Dersi Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Para Politikası Rejimleri soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Para kurullarının sakıncaları nelerdir?


CEVAP:

Para kurulunun  en büyük sakıncası, resmi dolarizasyonda olduğu gibi, merkez
bankasının son başvuru mercii olmak işlevini yitirmesi. Çünkü kendisine gelen döviz kadar para basmak
zorunda. Bankalar zor duruma düşseler de döviz varlıkları yoksa para kurulu uygulamasında merkez bankasından
yerli para cinsinden likidite almaları mümkün değil.
Para kurulunun bir başka sakıncası şu: Bir kriz sırasında yoğun yabancı sermaye çıkışı olduğunda, o
para kurulunun döviz rezervleri azalıyor. Neden? Çünkü kendisine getirilen yerli parayı dövize çevirmek
zorunda. Ama döviz rezervinin azalması aynı zamanda ekonomideki yerli para miktarının azalması demek.
Çünkü o kadar yerli para sistemden çekilerek o ülkenin merkez bankasına gelmiş oluyor: O artık ‘dolaşmayan’
para. Bu durumda kredi hacmi daralıyor, faizler sıçrıyor.