PARA VE BANKA Dersi Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Para Politikası Rejimleri soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Para kurulunun resmi dolarizasyondan farkı nedir?


CEVAP:

Para kurulunun resmi dolarizasyondan en büyük
farkı, başka ülkenin parasının o ülkenin resmi
parası hâline gelmemesidir.