PARA VE BANKA Dersi Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Para Politikası Rejimleri soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Para kurulunun tarihsel gelişiminden bahsediniz.


CEVAP:

İlk para kurulları on dokuzuncu yüzyılda Britanya’nın kolonilerinde ortaya çıkmış. Daha yenilerde, Arjantin
1991’in başında hiperenflasyondan kurtulmak için uygulamaya soktu. 1997 Asya krizi, arkasından
Rusya derken 1999’da Brezilya krizi Arjantin’i derinden etkiledi,
yabancı sermaye çıkışları oldu, faizler yükseldi. Bu
gelişmelere bağlı olarak Arjantin para kurulunu 2002’nin
başında terk etmek zorunda kaldı. Avrupa Birliği ülkelerinden
Bulgaristan da (bu bölümün yazıldığı 2012 başında)
bu sistemi uyguluyordu.