PARA VE BANKA Dersi Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Para Politikası Rejimleri soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Parasal kontrol rejimlerinden neden vazgeçildi?


CEVAP:

Parasal kontrol rejimlerinin yararları,
1990’ların başlarından itibaren giderek artan
oranda sorgulandı ve bu uygulamadan
vazgeçildi. İki nedenle: Hızla artan finansal
yenilikler ve parasal kontrolün sokaktaki
insanlar açısından anlaşılır olmasının
zorluğu.