PARA VE BANKA Dersi Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Para Politikası Rejimleri soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Parasal kontrolün temel amaçları nelerdir?


CEVAP:

Parasal kontrolde iki amaç var. Birincisi, enflasyon
bekleyişleri şekillendirilmek isteniyor. Böylelikle
ileriye yönelik yapılacak sözleşmelerde, ekonomik
birimlere enflasyonun ileride alabileceği değerler
hakkında bir fikir vermek amaçlanıyor. Ekonomik
birimler, merkez bankasının hedeflediği enflasyonu
dikkate alarak ücret, borçlanma faizi, vadeli alış
verişlerde geçerli olacak fiyatlar ve benzeri gelecek
dönem fiyatlarını içeren sözleşmeleri yapsınlar isteniyor.
Eğer böyle yapılırsa, üç aşağı beş yukarı, gerçekleşecek
enflasyon da o düzeyde olacak.
İkincisi, hedef alınan enflasyonla uyumlu miktarda
bir para miktarı sistemde dolaşsın amaçlanılıyor.
Böylelikle para talebi kadar para arzı yaratılmış
olunacak; farklı bir ifadeyle, para arz fazlası ortaya
çıkmayacak. Çıkarsa toplam talebi azdıracak ve dolayısıyla
bir süre sonra enflasyonu hedef alınan düzeyin
üzerine çıkaracak bir gelişme olur bu çünkü.
Uygulamada, mesela yıl sonuna doğru hem gelecek
yıl hem de orta vadede hedef alınan para arzı tanımının
ne olduğu ve bu para arzının hangi sınırlar
içerisinde tutulacağı kamuoyuna açıklanıyor.