İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Dersi Performans Değerleme ve Kariyer Yönetim soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Performans değerleme sürecinde; performans standartlarının belirlenmesindeki unsurlar nelerdir?


CEVAP:

Performans değerleme sürecinde performans standartlarının; belirli, ölçülebilir,
ulaşılabilir, gerçekleşebilir ve zaman sınırlı olmasına özen gösterilir.