İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Dersi Performans Değerleme ve Kariyer Yönetim soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Performans değerlemenin ilk üst tarafından yapılması durumunda karşılaşılan sorunlar nelerdir?


CEVAP:

Çok yaygın uygulanmasına karşın değerlemenin ilk üst tarafından yapılması
durumunda bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bunlar: 

  • Astlar ilk amirin ceza ve ödül yetkisini açık seçik görmekten ve bu yetkiyi performans değerleme sistemi yolu ile kullanıyor olmasından rahatsız olabilirler,
  • Eğer değerleme süreci tek yönlü işliyor, gerekli yönlendirme ve geri bildirim
    üst tarafından sağlanmıyorsa değerleme sonuçlarının olumsuz halinde
    ast savunmaya geçerek davranışlarının haklılığını kanıtlamaya çalışabilir,
  • İlk amir, asta geri bildirim sağlama konusunda gerekli becerilere sahip olmayabilir,
  • Cezalandırma durumunda ast ile ilk amirin ilişkileri bozularak verimlilik
    olumsuz yönde etkilenebilir.