İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Dersi Performans Değerleme ve Kariyer Yönetim soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Performans stadartlarının belirlenmesinde SMART unsurları nelerdir?


CEVAP:

Performans standartlarının belirlenmesinde SMART özelliklere sahip olunmalıdır.

 • S-Specific: Hedefler yapılan işle ilgili olmalı, önceden uzlaşılmalı, “belirli
  (somut)” olmalı ve çalışanlar kendilerinden ne beklendiğini bilmelidir.
 • M-Measurable: Standartlar objektif ve “ölçülebilir” olmalıdır. Hedefin başarısının nasıl ölçüleceği belirlenmelidir. Standartlar nicel ise ölçüm daha
  kolaydır, ancak nitel olduğunda biraz daha dikkat etmek gerekir.
 • A-Achievable: Standartlar zorlayıcı olmakla birlikte “ulaşılabilir” olmalıdır.
  Hedefler çalışanın ne asla başaramayacağı zorlukta ne de çok kolay başarılabilecek düzeyde olmamalıdır.
 • R-Reasonable: Hedefler “gerçekleşebilir” (uygun, makul) olmalıdır.
 •  T-Time-Bound: Hedeflerin gerçekleştirilmesi “zaman sınırlı” (altı aylık
  veya yıllık) olmalıdır.