İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Klasik Okul soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Rasyonel birey nedir? Açıklayınız.


CEVAP:

Rasyonel birey (Homo economicus) varsayımı, bireylerin kendi çıkarlarına göre hareket ederken uzun dönemde de toplumun refahını artıracak şekilde hareket ettiklerini öngörür. Rasyonel birey; mallar, piyasalar ve diğer ekonomik konularda tam bilgiye sahip, karşılaştığı seçenekler arasında mutlaka değerlendirme yapan, çoğu aza tercih eden, yaptığı tercihler birbiriyle çelişmeyen kişidir. Rasyonel tüketiciler, faydalarını maksimize ederken, üreticiler, kârlarını maksimize eder. Dolayısıyla, bireylerin fayda maksimizasyonunu sağladıkları durumda toplumsal fayda da maksimuma ulaşmış olur. Liberal düşünürlere göre, toplumun mutluluğu veya iyiliği ancak özel çıkar maksimizasyonu ile mümkün olur.