PARA VE BANKA Dersi Para Arzının Belirlenmesi ve Para Piyasasında Denge soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Reel gelirin para talebini etkilemesinden kısaca bahsediniz.


CEVAP:

Bireylerin ve şirketlerin tutmak istedikleri
para miktarı, harcamalarına bağlıdır. Gelirle
harcamalar arasında doğru yönlü bir ilişki vardır.
Bununla bağlantılı olarak bir ekonomide gelir
arttıkça harcamalar artacak, harcamalardaki artışa
bağlı olarak para talebi de artacaktır.
Haftalık olarak ulaşım ve öğlen yemeği için harcadığınız
paranın 50 lira olduğunu varsaydığımız
örneğimizde, fiyatların sabit kaldığını ve gelirimizin
yükseldiğini düşünelim. Gelirdeki artışa bağlı
olarak daha fazla harcamaya ve bu harcamalarda
kullanmak üzere daha fazla para talep etmeye başlayacaksınızdır.
Benzer bir şekilde bir ülkenin millî
geliri arttığı zaman o ekonomide talep edilen para
miktarının da artması beklenmektedir.