PARA VE BANKA Dersi Para Arzının Belirlenmesi ve Para Piyasasında Denge soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Reel para talebi nedir? 


CEVAP:

Reel para talebi deflatör (fiyatlar genel düzeyi)
süzgecinden geçirilerek sabit fiyatlarla
değerlendirilen satın alma gücü dolaşım
hacmidir.