İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Klasik Okul soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Ricardo’nun üçer teorisini iki farklı ücret türüne değinerek açıklayınız.


CEVAP:

Ricardo, kendisinden önce ortaya atılan klasik düşüncelerden yararlanarak ücret teorisini oluşturmuştur. Ricardo’ya göre emeğin fiyatını oluşturan iki çeşit ücret vardır. Bunlar, doğal ücret ve piyasa ücretidir. Doğal ücret, işçinin yaşamasını ve neslinin artmaksızın devamını sağlayan ücrettir. Piyasa ücreti, piyasada emeğin arz ve talebine göre belirlenen ücrettir. 
Emeğin arz ve talebindeki değişiklik piyasa ücretindeki değişikliği etkilemektedir. Ancak bu değişiklik geçicidir. fiöyle ki piyasa ücreti doğal ücreti aşarsa Malthus’un nüfus teorisine göre, toplumda evlenmeler artacak ve buna bağlı olarak emek arzı artacaktır. Artan emek arzı işçiler arasındaki rekabeti artıracak ve sonuçta piyasa ücreti doğal ücret seviyesine doğru azalacaktır. Bu azalış doğal ücret seviyesinin altına inerse bu zamanda emek arzı azalacak ve ücretler doğal ücret seviyesine yükselecektir. Yani piyasa ücreti daima doğal ücretin çevresinde dönecektir.