İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Klasik Okul soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Sanayi Devrimi hangi koşullarda ortaya çıkmıştır?


CEVAP:

Aydınlanma çağının Rönesans ve Reform hareketlerinin yol açtığı özgür düşünce, bilim alanında ve teknik alanında gelişmelere ortam hazırlamış ve coğrafi keşiflerin başlattığı sömürgecilik hareketleri ile Avrupa zenginleşmiştir. Teknik gelişmelerin üretim alanına uygulanmasıyla da Sanayi Devrimi doğmuştur. İngiltere’de başlayıp oradan tüm Avrupa’ya yayılan sanayi devrimi; Birinci sanayi devrimi ve ikinci sanayi devrimi olarak iki aşamada gerçekleşmiş bir olgudur. 18. yüzyılın ikinci yarısında başlayan ve 19. yüzyılın ortalarına kadar devam eden endüstriyel gelişme birinci sanayi devrimi veya "makine devrimi", 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra başlayan ise ikinci Sanayi Devrimi veya "teknoloji devrimi" olarak adlandırılır.