İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Dersi Klasik Okul soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Smith’e göre malların değişim değeri para cinsinden ifade edildiğinde iki farklı fiyattan söz etmek mümkündür.
Bu fiyat türlerini nelerdir? Açıklayınız.


CEVAP:
  • Tabii fiyat (reel fiyat): Malların üretiminde gerçekleşen maliyetlerin toplamına eşittir. Yani, sermayenin kârı (faiz), emeğin ücreti, toprağın rantı toplamıdır.
  • Piyasa fiyatı (Cari fiyat): Malların arzı ve talebi tarafından piyasada belirlenen fiyattır. Piyasa fiyatı malların üretim değerinden (tabii fiyat) daima yüksektir. Çünkü hiç bir müteşebbis piyasa fiyatını, yalnızca malın maliyetini karşılayan bir düzeyde belirleyip piyasaya arz etmez. Ancak piyasa rekabeti, piyasa fiyatını malın tabii fiyat seviyesine indirmeye çalışır. Piyasa fiyatı ile doğal fiyat arasındaki fark geçicidir.