TURİZM PAZARLAMASI Dersi Turizm Pazarlamasında Sosyal Medya Kullanımı soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Sosyal medya nedir?


CEVAP:

Sosyal medya; toplumun üst sınıflarının alt sınıfları yönettiği bir yönetim biçimi yeri­ne, alt sınıfların üst sınıfları denetlediği, uyardığı ve geliştirmeye çalıştığı bir anlayışı ifade etmektedir. Bu nedenle alt sınıfın sürekli izlenmesinin gerektiği, çevrim içi etkileşim, et­kili iletişim, paylaşım ve bilişim çağı olarak tanımlanabilir.