TURİZM PAZARLAMASI Dersi Turizm Pazarlamasında Sosyal Medya Kullanımı soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Sosyal medya pazarlamasında, işletmeleri bekleyen tehlikeler nelerdir?


CEVAP:

Sosyal medya pazarlamasında işletmeleri bekleyen en önemli tehlikeler, bir strateji oluşturmadan sosyal medyada yer alma, yanlış stratejiler uygulama, üst yönetimin des­teğinin olmaması, yetersiz zaman ve kaynak aktarımı, ölçüm yapmama ya da hatalı ölçümleme, günlük trendlere kapılma, yeni şeyler denemeye isteksizlik, bir gecede sonuca ulaşmayı beklemek, kontrolü elinde tutmaya çalışmak, kötü niyetli çalışanlar, karşılık ver­mekte yavaş kalmak, tüketicilerin gücünü göz ardı etmektir. İşletmeler için sosyal medyanın taşıdığı en önemli risklerden biri de çalışanların çok fazla bilgi paylaşıyor olması, şirket için gizli bilgilerin deşifre edilmesi, marka imajının zedelenmesi, artan da­valara maruz kalma, kötü amaçlı yazılım ve düzenleyici kuralların ihlal edilmesidir. Bu tehlikelerden korunmak titizlikle hazırlanmış bir sosyal medya stratejisi ile mümkündür.