TURİZM PAZARLAMASI Dersi Turizm Pazarlamasında Sosyal Medya Kullanımı soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Sosyal medyada tüketiciler tarafından yaratılan içeriğin ekonomik et­kileri nelerdir?


CEVAP:

Sosyal medyada tüketiciler tarafından yaratılan içeriğin bazı ekonomik ve sosyal et­kileri söz konusudur. Ortaya çıkan yeni gelir modelleri, düşük pazara giriş maliyetleri, kârlılık için ölçek ekonomilerine gerek olmayışı sektöre yeni oyuncuları çekmekte ve pa­zarı büyütmektedir. Böylelikle pazarda istihdam oranı da artmıştır. Geleneksel medya­nın izlenme oranı düşmüş, tüketiciler medya takibi konusunda daha seçici hâle gelmiş­tir.