TURİZM PAZARLAMASI Dersi Turizm Pazarlamasında Sosyal Medya Kullanımı soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Sosyal medyada tüketiciler tarafından yaratılan içeriğin kültürel et­kileri nelerdir?


CEVAP:
  • Kültürel çeşitlilik artmıştır.
  • Politik ve sosyal söyleşilerde açık bir platform oluşturulabilmiş, her türlü görüş özgürce dile getirilebilmiş ve tartışılabilmiştir.
  • Kullanıcılara büyük kurumları etkileme ve olayları değiştirme gücü vermiştir. pazardaki ürünlerin kaliteleri ve fiyatları hakkında bilgi sahibi olmaktadır.
  • Tüketicilere işletmeleri disipline etme ve cezalandırma gücünü de vermektedir.
  • Tüketici şikayetleri hiç olmadığı kadar hızlı yayılmakta ve diğer tüketicilerin satın alma kararlarını da etkiler hâle gelmektedir.
  • işlet­me faaliyetlerini disipline etmektedir.
  • Tüketiciler kısa sürede örgütlenebilmekte ve pazarda yaptırım gücüne sahip olabilmektedir.
  • Toplu boykot hareketleri kısa sürede organize edilebilmektedir.
  •  Tüketicilerin şikayet ve boykot süreçlerini kolaylaştıran bu teknoloji, işlet­meler hatta ülkeler için kontrolü güç bir tehdit hâline gelebilmektedir.