TURİZM PAZARLAMASI Dersi Turizm Pazarlamasında Sosyal Medya Kullanımı soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Sosyal medyanın turizm pazarlamasındaki yeri nedir?


CEVAP:

Sosyal medya turistik tüketicilerin satın alma karar süreçlerini de etkiler hâle gelmiş­tir. Seyahat edenler fikir ve deneyimlerini diğer kullanıcılar ile paylaşmakta ve onların seyahat kararlarını etkileyebilmektedir. İnsanların geziler, gidilecek yerler, yenecek yemekler, konaklanacak otellerle ilgili bilgi alması, yo­rum ve içerikleri alması ve yaratması, diğer gezginlerle sosyal medyada etkileşim içerisine girmesi için kullanıcı tarafından üretilen içerikler geniş imkânlar sunmaktadır. Bu ortam­lar turizm pazarlamasında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.