TÜRKİYE EKONOMİSİ Dersi Temel Sektörlerde Gelişmeler I: Tarım Sektörü soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Tarım sektöründe devlet müdahalesinin gerekçeleri nelerdir?


CEVAP:

• Tarım doğa koşullarına fazlasıyla bağımlı olduğu için negatif arz şoklarına ziyadesiyle açıktır, o nedenle risk ve belirsizlik fazladır.
• Arazi yapısı genellikle çok parçalıdır ve dağınıktır, dolayısıyla üretimde ölçek dezavantajı vardır.

• Tarımsal ürünlerin arz ve talep esneklikleri genel olarak düşüktür.
• Tarımsal ürünlerin saklanması ve pazarlanması hem daha zor hem de daha maliyetlidir.