TÜRKİYE EKONOMİSİ Dersi Temel Sektörlerde Gelişmeler I: Tarım Sektörü soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Tarım sektörünün genel özellikileri nelerdir? Kısaca maddeler halinde yazınız. 


CEVAP:

Tarım sektörünün genel özelliklerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
Tarımsal üretim iklim şartlarına bağlıdır

Tarımsal üretim mevsimlerin ritmine bağlıdır

Tarım kesiminde üretim tekniklerini geliştirebilme imkânları sınırlıdır

Tarımsal mallara yönelik talebin gelir esnekliği düşüktür

Tarım sektöründe üretim alanları dağınıktır

Tarımsal işletmelerin içerisinde bulundukları piyasa koşulları farklılık arz eder

Tarım sektöründe “azalan verimler kanunu” geçerlidir

Tarımsal üretim canlı varlıkları konu alır

Tarımsal ürün fiyatları istikrarsızdır