TÜRKİYE EKONOMİSİ Dersi Temel Sektörlerde Gelişmeler I: Tarım Sektörü soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Tarım sektörünün genel özellikleri nelerdir?


CEVAP:
  • Tarımsal üretim iklim şartlarına bağlıdır.
  • Tarımsal üretim mevsimlerin ritmine bağlıdır.
  • Tarım kesiminde üretim tekniklerini geliştirebilme imkânları sınırlıdır.
  • Tarımsal mallar talebinin gelir esnekliği düşüktür.
  • Tarım sektöründe üretim alanları dağınıktır.
  • Tarımsal işletmelerin içerisinde bulundukları piyasa koşulları farklılık arz eder.