TÜRKİYE EKONOMİSİ Dersi Temel Sektörlerde Gelişmeler I: Tarım Sektörü soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Tarım sektörünün işlevleri nelerdir?


CEVAP:
  • İnsanların besin gereksinimlerini karşılamak.
  • Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olmak.
  • Sanayi sektörüne hammadde sağlamak.
  • Tarım dışı sektörlere istihdam sağlamak.
  • Tarım dışı sektörlerde üretilen mal ve hizmetlere talep yaratmak.
  • Çevre sağlığı ve toplumun ruhsal dengesini korumak.