TÜRKİYE EKONOMİSİ Dersi Temel Sektörlerde Gelişmeler I: Tarım Sektörü soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Tarım sektörünün işlevleri nelerdir? Maddeler halinde yazınız.


CEVAP:

İnsanların besin gereksinimlerini karşılamak

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olmak

Sanayi sektörüne hammadde sağlamak

Tarım dışı sektörlere istihdam sağlamak

Tarım dışı sektörlerde üretilen mal ve hizmetlere talep yaratmak

Çevre sağlığı ve toplumun ruhsal dengesini korumak