ÇALIŞMA EKONOMİSİ I Dersi ÜCRET FARKLILIKLARI soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Telafi edici ücret farklılıkları uygulamasının temel belirleyicileri nelerdir?


CEVAP:

TEÜF uygulamasında iki temel belirleyici söz konusudur. Bunlar ‘emek arzının büyüklüğü’ve ‘işlerin zararlı yönleri hakkında bilgi sahibi olmak’ tır.