İKTİSADA GİRİŞ II Dersi MİLLİ GELİRİN BİLEŞENLERİ: TÜKETİM, YATIRIM VE TASARRUF soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU: Toplam harcamalar içerisinde en büyük paya sahip olan harcama nedir?


CEVAP: Tüketim harcamaları toplam harcamaların en önemli bileşenidir. Toplam harcamalar içerisindeki en büyük pay tüketim harcamalarına aittir. Tüketim harcamalarının toplam harcamalar içindeki payının bu derece yüksek olması Türkiye’ye özgü bir durum değildir. Diğer ülkelerde de tüketim harcamalarının toplam harcamaları GSYH’nin en büyük kısmını oluşturmaktadır.