İKTİSADA GİRİŞ II Dersi MİLLİ GELİRİN BİLEŞENLERİ: TÜKETİM, YATIRIM VE TASARRUF soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU: Toplam harcamaların bileşenleri nelerdir?


CEVAP: Toplam harcamaların dört temel bileşenden oluşmaktadır ve bu bileşenler; • Hane halklarının tüketim harcamaları, • Özel sektörün yatırım harcamaları, • Kamu harcamaları ve • Dış alem talebi olarak ifade edilebilecek net ihracattır.