İKTİSADA GİRİŞ II Dersi MİLLİ GELİRİN BİLEŞENLERİ: TÜKETİM, YATIRIM VE TASARRUF soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU: Toplam harcanabilir gelir nedir?


CEVAP: Toplam gelirin devlete ödenen vergilerden sonra kalan kısmına toplam harcanabilir gelir adı verilir. Ekonomideki hane halklarının elde ettiği toplam harcanabilir geliri aşağıdaki gibi vergi sonrası gelir olarak ifade edebiliriz: YD ? Y - TA + TR ? Y - T