ÇALIŞMA EKONOMİSİ I Dersi EMEK TALEP ESNEKLİĞİ soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Toplam üretim maliyeti içerisinde emek maliyetinin payı nedir?


CEVAP:

Toplam üretim maliyeti içerisinde emek maliyetinin payı %80 iken ücretlerde %10’luk bir artış olursa, bunun ürün maliyetine yansıması %8 olacaktır. Aksine, üretim maliyetleri içinde %20’lik bir emek maliyeti söz konusu ise %10’luk bir ücret artışının ürün maliyetine yansıması %2 olacaktır. Dolayısıyla emek maliyetinin yüksek olduğu ürün daha fazla etkilenecektir.