PARA VE BANKA Dersi Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Para Politikası Rejimleri soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Türkiye’nin parasal kontrol rejimi uygulaması deneyiminden bahsediniz.


CEVAP:

Türkiye’nin de parasal kontrol rejimi uygulaması
deneyimi var. Bu deneyimi ikiye ayırmak
mümkün. Birincisi, TCMB’nin kendi isteği ile
yürürlüğe soktuğu ve parasal programlama adını
verdiği uygulamalar. İlk parasal kontrol uygulaması
Ocak 1990’da başlatıldı. Bu tarihten önce de bazı
uygulamalar var. Ancak bunlar kamuoyuna duyurulmadan
yapıldılar. Bu anlamda Ocak 1990’dakini
ilk uygulama olarak almak yanlış olmayacak.
TCMB kendi bilançosundan seçtiği dört ayrı parasal
büyüklüğün artış hızına kısıtlama getirdi.
Bu parasal büyüklükler ‘TCMB’nin bilanço büyüklüğü’,
‘TCMB’nin toplam iç yükümlülükleri’,
‘TCMB’nin toplam iç varlıkları’ ve ‘merkez bankası
parası’ idi. İkinci tür parasal kontrol, Türkiye’nin IMF’ye
başvurup stand-by anlaşması imzalaması sonrasında
TCMB bilançosuna konulan kısıtlamalar çerçevesinde
uygulanan parasal kontrol idi. Türkiye ile
IMF arasında böyle çok sayıda stand-by anlaşması
olduğu için, Türkiye’nin çok sayıda bu tür ‘zorunlu’
parasal kontrol deneyimi var.