TÜRKİYE EKONOMİSİ Dersi Temel Sektörlerde Gelişmeler I: Tarım Sektörü soru detayı:

PAYLAŞ:

SORU:

Türkiyede tohum sektörü ne durumdadır?


CEVAP:

Tohum ıslah politikaları Cumhuriyetin başından beri küçük çaplı olarak yürütülse de ciddi politikaların geliştirilmesi 1980’li yılların başlarına rastlar.Nitekim 2018 yılsonu itibarıyla, yetkilendirilmiş
çoğu özel 687 tohumculuk kuruluşu bulunmakta ve bunların çok büyük bir kısmı son birkaç yılda
yetkilendirilmiştir. Türkiye’nin ticari tohumluk üretim değeri, dünya üretim değerinin yaklaşık
%1’ine karşılık gelmektedir. Ancak, son yıllarda ülkenin tohumluk üretim hacmi hızla artmaktadır. 2017 yılı itibarıyla, Türkiye’nin tohumluk ithalatında en büyük kalem sebzecilik, tohumluk ihracatında ise ayçiçeği olmuştur.